Nasze konto bankowe

Nr.konta bankowego

BANK PEKAO SA

57 1240 2412 1111 0000 3611 2188 

 

Więcej >
W budowie

 

 

.

Więcej >
Zebranie ogólne Koła

 

Zawiadomienie o Zebraniu  Ogólnym  

Koła Puławskiego TPBA w dniu 20.02.2023 r

Szanowni Członkowie Koła  Puławskiego TPBA!

Zarząd Koła Puławskiego TPBA  zawiadamia ,że   w dniu 20.02.2023r o godz. 15 30 w schronisku dla mężczyzn przy ul. Rybackiej 6  odbędzie się  Zebranie Ogólne   Członków Koła Puławskiego  .                         

 

Serdecznie zapraszamy!Proponowany porządek Zebrania;    

1.Otwarcie oficjalnej części zebrania –powitanie  i wspólna modlitwa                                                                                   

2. Wybór Przewodniczącego i protokólanta  zebrania.

3.Wybór delegata na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa                       

4. Sprawozdanie merytoryczne z  działalności Koła  i schroniska za 2022 r.                                                                         

5. Sprawozdanie  finansowe Koła za 2022r                                                                         

6. Przedstawienie Preliminarza na 2023  r                                                             

7.Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej Koła  oraz wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdań .                                             

8. Dyskusja nad sprawozdaniami i preliminarzem  na 2023r                                                                                             

9.Głosowanie nad  uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za 2022 r.                             

10. Wolne wnioski.                                                                                                                                                         

11. Zakończenie obrad.              

                                                              Z albertyńskim pozdrowieniem

                                                              Halina Kowalewska 

                                                             Prezes Koła Puławskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni państwo.


Ze względu na  kłopoty serwera


Wirtualnej Polski gdzie mamy nasze


konto pocztowe informujemy iż


  prawidłowy adres mailowy do nas to:         

            

            tpbapulawy_xl@wp.pl

 Nawiedzenie kopi obrazu Św.Józefa Kaliskiego

w Kole Puławskim

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Obchody Roku Św. Brata Alberta w Puławach.
W niedzielę 12 listopada  w Puławach odbyła się    Uroczysta sesja Rady Miasta  poświęcona Patronowi naszego miasta  Św. Bratu Albertowi. Oprócz władz miasta i radnych obecnej kadencji wśród przybyłych byli radni   którzy w 1999r.podjęli inicjatywę wystąpienia do Metropolity Lubelskiego  o nadanie miastu jako patrona u Boga świętego Brata Alberta. W  uroczystej sesji   uczestniczył jako zaproszony  gość  Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa  Pomocy im, św. Brata Alberta   P.Bogdan Aniszczyk . Przewodnicząca Rady Miasta  Puławy Bożena Krygier i Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel  uhonorowali Towarzystwo  Pomocy im, św, Brata Alberta  wręczając Przewodniczącemu  Towarzystwa  Bogdanowi Aniszczykowi Medal Pamiątkowy , a Prezesowi Koła  Puławskiego Jadwidze Podstawek  wyjątkowy obraz z wizerunkiem Patrona Miasta Puławy .     
 

 

 

   

  

Po uroczystej sesji o godz. 1200 odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego episkopatu Polski ksiedza Biskupa Artura Mizinskiego . 

 

                                    

 

O godz 15  rozpoczęliśmy na Skwerze Niepodległości  „ Spotkanie Albertyńskie ‘’  na które przybyli mieszkańcy miasta.Skauci Europy czuwali nad ciepłą i rodzinną atmosferą  przy rozpalonych ogniskach , Na wszystkich czekala gorąca zupa przygotowana przez schronisko  , a wolontariusze ze Stowarzyszenia Rodzina zbierali dary na rzecz  naszego schroniska ,których niezawodni mieszkancy naszego miasta dostarczyli bardzo wiele - za wszystkie serdecznie dziekujemy.   

 


 

To nie koniec wydarzeń związanych z obchodami Roku Świętego Brata Alberta.

 

„Ten jest dobry, kto chce być dobry” - te słowa były myślą przewodnią konferencji, która odbyła się w dniu 16 listopada b.r  w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym z okazji obchodów Roku św. Brata Alberta – Patrona Miasta Puławy. Konferencję otworzył Prezydent Janusz Grobel, który podkreślił, że Puławy to miasto, w którym potrzebujący z każdej grupy społecznej objęci są wszechstronną pomocą. Od wielu lat kierujemy się hasłem „Z myślą o człowieku” i tę cenną ideę wcielamy w życie - podkreślił Prezydent. O sztuce pomagania i relacjach międzyludzkich w aspekcie psychologicznym wygłosił ciekawy wykład dr Ireneusz Siudem z Towarzystwa „Nowa Kuźnia”. Zwracając się do młodzieży z puławskich szkół, mówił o największych zagrożeniach dzisiejszych czasów, które powodują, że stajemy się „inwalidami emocjonalnymi” niezdolnymi do budowania zdrowych, długotrwałych więzi w grupach rówieśniczych, w rodzinie, na każdym etapie swojego życia. Brak tych więzi sprawia, że nie potrafimy dostrzegać potrzeb innych. O codziennej trosce o drugiego człowieka mówili w panelu dyskusyjnym pan Wiesław Pietrzak z Cinema Albert Production   ze schroniska dla bezdomnych  mężczyzn we Wrocławiu , który został zaproszony na Konferencję z racji przedstawiania na forum filmu nakręconego przy jego udziale  .  Każdy prelegent dzielił się własnymi doświadczeniami, przytaczał historie z życia codziennego. Wspólnym mianownikiem wszystkich wypowiedzi była pomoc. „Kiedyś ja potrzebowałem pomocy, dzisiaj niosę pomoc innym. Chcę, żeby w schronisku podopieczni mieli chociaż kawałek domu jaki pamiętają. Przygotowujemy ciepłe posiłki i podajemy do stołu tak, jak dawniej podawała nam go mama czy żona” – mówił do wzruszonych słuchaczy pan Wiesław Pietrzak. „Każdy z nas potrzebuje pomocy. Ważne, aby tę potrzebę dostrzec i dobrze zdefiniować. Pojedynczo nie jesteśmy tak skuteczni. Jako grupa mamy większy potencjał by pomagać” – mówił ks. Jacek Jakubiec. Ania, puławska licealistka mówiła o najprostszych formach pomagania rówieśnikom, ale niekiedy dających najwięcej radości. Podkreśliła także wartość pomocy udzielonej z dostrzeżonej potrzeby drugiego człowieka, a nie jego prośby „Komunikujmy się ze sobą, nie wykluczajmy się nawzajem, dlatego że jesteśmy inni, dajmy sobie nawzajem szansę, nie budujmy barier, tylko prowadźmy dialog podkreślił na koniec ks. dr Rafał Pastwa Gościem specjalnym konferencji był Szymon Hołownia – dziennikarz, pisarz, publicysta i założyciel fundacji „Dobra Fabryka”. „Nie czekajmy z pomocą, nie dostaniemy drugiego życia, mamy codziennie 24 godziny na to, aby czynić dobro. Nie zastanawiajmy się, nie przeliczajmy, nie odkładajmy na za chwilę. Ważne jest to co tu i teraz, a nie to co będzie jutro.  Nie tylko wielcy tego świata mają na niego wpływ, my też mamy na to wpływ. Róbmy wszystko, aby świat był bardziej sprawiedliwie podzielony” – podkreślał.

Konferencja była mocnym akcentem Roku św. Brata Alberta  Puławach.                                                                      Parafrazując słowa Patrona naszego miasta: „Chciejmy być dobrzy”.

 

 

 

 

 

Podczas tej sesji Rada Miasta Puławy przyjęła również okolicznościowe stanowisko z okazji Roku Świętego Brata Alberta , Patrona u Boga Miasta Puławy.

 

Materiały zebrała   na podstawie  relacji  przedstawianych w prasie lokalnej  - Halina Kowalewska 
Sprawozdanie  z działalności Zarządu Koła Puławskiego TPBA za okres kadencji  w latach 2013-2016

 

Koło Puławskie  liczy 67 członków.

 

Główna formą działalności Koła jest prowadzenie schroniska dla mężczyzn przy ul. Rybackiej 6 . Posiadamy 48 miejsc stacjonarnych , w okresach zimowych udzielamy dodatkowo  schronienie  potrzebującym na dostawkach  i materacach /ok. 20 dodatkowych miejsc/. Średnio około 150 osób z różnym okresem pobytu  rocznie znajduje schronienie stacjonarne w schronisku. Poza tym udzielamy potrzebującym  pomoc   dorażną w postaci pojedynczych noclegów , kąpieli ,wymiany odzieży , posiłków .

 

lp

  Nazwa           usługi

2013 r

2014

2015 r

2016 r

ogółem

1.

Noclegi dorażne

  128

120

100

150

498

2

Posiłki dorażne

  550

400

500

300

1750

3

Kąpiel i wymiana odzieży

  200

220

150

200

  770

4

Odzież używana

  100

150

200

200

  650

5

Meble i sprzęty

     50

   55

  65

60

  230

6

Żywność  program PEAD

  120

120

130

130

  500

7

Pieczywo,owoce z działki,paczki świąteczne

  150

180

170 – 4ton żywności

200 - 5,5 t

  700

 

razem

1298

1245

1315

1240

2850

 

 Zestawienie kosztów działalności za poszczególne lata

 

Koszty działalności statutowej za  2013 r wyniosły -456 900 zł

 

                                                       za 2014 r  wyniosły  -,523 825 zł

 

                                                        za 2015 r wyniosły  -  503613 zł

 

                                                       za  2016  wyniosły  -  535792 zł  - ogółem                                                                                                                                                2 020 130 zł

 

Działania Koła i pracowników schroniska na rzecz pozyskania funduszy  na prowadzenie  działalności

 

 

 

lp

    Nazwa działania

2013

2014 r

2015 r

2016 r

           ogółem

1.

kwesty

19 844.-

22353

17 625

15 707

  75  529

2

Darowizny art.spoż

100 000

59 000

109 000

59 734

327  734

3

Obiady,schr-dot. UM

109 000

110 000

120 000

130 974

469  974

4

Dotacje  LUW ,ROPS

MPiPS

U M Puławy 

  ZG pożyczka

19 000

20 000

51 000

 5985

19 000

 

35 000

14 000

 

   5000

20 000

  72  000

  51   000

  45   985

   20   000

5

ogród

10 000

14000

15 000

19 000

   58   000

6

Darowizny finansowe   pr.

   5900

19 905

17 439

15034

   58    278

 

razem

263 744

302243

333064

279449

1 178 500

 

Działania na rzecz mieszkańców schroniska ;

 

1.Bytowe-schronienie i wyżywienie ,  podnoszenie standardów placówki .                                                    W okresie kadencji udzielono  490 osobom  z różnym okresem pobytu pomocy stacjonarnej w formie schronienia i wyżywienia . W 2014 r. przeprowadziliśmy remont łazienek i sanitariatów, oraz wymianę  10 okien w salach mieszkalnych i holu. Planując remont łazienek chcieliśmy zlikwidować uciążliwości w postaci  wysokich brodzików i starych , grubych ścianek działowych , które uniemożliwiały korzystanie z kąpieli ludziom na wózkach inwalidzkich i  osobom starszym z kłopotami  ruchowymi .Remonty prowadziliśmy przy udziale mieszkańców schroniska, którzy pracując jako wolontariusze /7 osób/ przyczynili się do obniżenia koszów remontu  o 7600 zł .       Przy okazji wymiany okien  mieszkańcy zdecydowali , że pomalują sale mieszkalne i korytarze   i w rezultacie niewielkim kosztem odnowiono wszystkie pomieszczenia.   P[;-p;  W okresie jesienno- zimowym  kiedy zwiększa się liczba osób potrzebujących pomocy  , zatrudniamy psychologa  do spotkań z mieszkańcami indywidualnie i grupowo .   Z pozyskanych funduszy zakupiliśmy i zamontowaliśmy w schronisku i w obejściu schroniska  monitoring w celu zwiększenia bezpieczeństwa.   W 2016 r. zbudowaliśmy  własnymi siłami pomieszczenie na gromadzenie  odzieży  używanej dla osób potrzebujących z terenu miasta W miesiącu lutym 2016 r zakupiliśmy samochód marki Peugeot  za kwotę 62 tysięcy złotych ,z funduszy pozyskanych od władz miasta -35 tysięcy   i z pożyczki  zaciągniętej w Z G /20 tys,oraz funduszy własnych. W roku 2015 rozszerzyliśmy  pomoc żywnościową dla osób najbardziej potrzebujących /70 osób wytypowanych przez MOPS Puławy/ z Programu  Operacyjnego Pomocy Żywnościowej za pośrednictwem LBŻ. Wiąże się to z przywozem żywności z Lublina własnym transportem . Nasz ponad 15 letni samochód darowany nam przez UM po eksploatacji przez Straż Miejską  nie nadaje się do użytkowania  , koszty przeprowadzanych przez nas napraw przewyższyły już  wartość  samochodu .W roku 2015 przywieżliśmy z LBŻ  4 tony żywności , w 2016 r przywieżliśmy 5,5 ton żywności , którą rozdaliśmy osobom potrzebującym 

 

 

 

2.Pomoc duchowa – codzienna wspólna  modlitwa przed  posiłkami , cotygodniowa msza święta, różaniec św. odmawiany w każdy wtorek  wspólnie z Legionem Maryi z par. Św. Rodziny, Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego   w Wielkim Poście  . Wspólnie z mieszkańcami schroniska  obchodzimy święta /wigilię,spotkania opłatkowe z władzami ,śniadanie wielkanocne. Każdy okres liturgiczny zaznaczamy  stosowną dekoracją Kaplicy  i modlitwami . W miesiącu pażdzierniku 2016 r przeżyliśmy w Kole Puławskim  Peregrynację Krzyża Papieskiego ,wtedy to wspólnie z mieszkańcami schroniska przeszliśmy przez „Bramę Miłosierdzia” w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego.  Corocznie uczestniczymy w  miesiącu czerwcu  w Pielgrzymce do Krakowa do  Relikwii Naszego Patrona.

 

3. Rezultaty działań ;

 

lp

                                        Nazwa działania

2013

2014

2015

2016

uwagi

1

Leczenie odwykowe

4

4

3

3 osoby  w tym 2 os.leczenie.zamkniete

 

2

Staże  zawodowe, prace interw.

2

4

2

1

 

3

Umowy wolontariackie

3

9

5

7

 

4

Otrzymanie pracy

2

3

2

4

 

8

Usamodzielnienie

1

1

2

2 osoby powrót do rodziny

 

 

W m-cu wrześniu 2016 r. obchodziliśmy 25 Lecie Koła Puławskiego  . Naszym  jubileuszem  wpisaliśmy się w obchody 35 Lecia całego Towarzystwa. Nasze 25 lat to pracowity  i owocny okres działań na rzecz ludzi potrzebujących. Udzieliliśmy schronienia  ponad 5,5 tysiącom osób. Kilkadziesiąt osób usamodzielniło się i powróciło do rodzin lub zaczęło życie na swój rachunek . Dziękujemy ludziom dobrej woli ,dziękujemy Władzom Miasta za  wspieranie naszych działań .  Dziękuję członkom Zarządu Kola ,Komisji Rewizyjnej , kierownictwu i pracownikom schroniska oraz wszystkim członkom koła  za pomoc w przeprowadzanych akcjach ,kwestach  i wszelkich działaniach   na rzecz ludzi potrzebujących  .

 

                                                                              Prezes Koła

 

                                                                         Jadwiga Podstawek