Nasze konto bankowe

Nr.konta bankowego

BANK PEKAO SA

57 1240 2412 1111 0000 3611 2188 

 

Więcej >
W budowie

 

 

.

Więcej >
Żywnościowy SOS
Nasze stowarzyszenie  zakwalifikowało się do programu

Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest

wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową, by

miały one większe możliwości udzielania wsparcia. W ramach

projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy do sklepów sieci

Biedronka o wartości  20 000 zł.  Pomoże to nam  w  poprawie

jakości  i wartości odżywczej przygotowywanych dla

podopiecznych schroniska posiłków oraz zwiększy liczbę osób

korzystających ze wsparcia. Z pomocy korzysta 40 osób

mieszkających w schronisku , którzy oprócz posiłków  mają do

dyspozycji  środki higieny osobistej i śr. czystości . Program

trwa od m-ca października 2023r do końca stycznia 2024 r.

 

 

 

 

Podsumowanie realizacji Programu Fundacji Biedronki

"Żywnościowy SOS"


RealizacjaProgramu odbywała się od 21 listopada 2022 do 30


kwietnia 2023.Na potrzeby Programu otrzymaliśmy w dwóch


transzach e-kody na zakupy w Biedronce na kwotę 24 tyś.


złotych.Paczki żywnościowe dls odób potrzebujących rozdawaliśmy


kilkukrotnie.Pomocą w postaci paczek,objętych zostało 150 osób.E-


kody były głównym wsparciem przy przygotowaniu posiłków dla


mieszkańców schroniska, i osób korzystających z obiadów z zewnątrz


placówki.Dzięki temu zwiększyła się wartość odżywcza wydawanych


posiłków i ich kaloryczność.Z pomocą realizacji e-kodów


przygotowano 540 posiłków.Z e-kodów również zakupione produkty


higieniczne i detergenty.Produkty higieniczne zostały rozdane


osobom przychodzącym do schroniska.Detergenty posłużyły do prania


i sprzątania.Realizacja Programu przyniosła wymierne efekty w


postaci zmniejszenia zagrożenia niedożywienia osób ubogich z


naszego miasta.

 

 

                          

              Informacja o realizacji Programu Fundacji Biedronki  

      Żywnościowy SOS”

 

Program realizujemy od m-ca listopada 2022 r.

Wartość uzyskanego wsparcia  w postaci e-kodów  wynosi 24 tys. zł z ważnością do 30.04.2023r .

W ciągu 4 m-cy od rozpoczęcia akcji przygotowaliśmy  750 paczek  przekazanych osobom potrzebującym  , przy wsparciu zakupów  e-kodami  .

13500 szt. obiadów zostało wydanych osobom  mieszkającym w schronisku i osobom z zewnątrz z dec. MOPS , tj. średnio 90 osób dziennie , sporządzonych głównie dzięki komponentom zakupionym  na e-kody.

Obecnie w okresie  Świąt Wielkanocnych z zakupionych art. spożywczych przygotowaliśmy paczki świąteczne dla 90 osób wskazanych przez MOPS i 40 paczek dla  mieszkańców schroniska.

 

FUNDACJI BIEDRONKI  dziękujemy za piękną akcję ,dzięki której jeszcze bardziej skutecznie  możemy pomagać   ludziom potrzebującym.

 

 

 Fundacja "Biedronki" organizuje program pomocy

"Żywnościowy S.O.S." skierowany do organizacji

pomocowych zajmujących wspieraniem najbardziej

wrażliwych grup społecznych.Osób dotkniętych

ubóstwem,chorobą,niepełnosprawnością,w kryzysie

bezdomności ze szczególnym uwzględnieniem

seniorów.Koło Puławskie zakwalifikowało się do

Programu i będzie udzielać wsparcia żywnościowego

100 osobom potrzebującym.