Nasze konto bankowe

Nr.konta bankowego

BANK PEKAO SA

57 1240 2412 1111 0000 3611 2188 

 

Więcej >
W budowie

 

 

.

Więcej >
Żywnościowy SOS
Fundacja "Biedronki" organizuje program pomocy

"Żywnościowy S.O.S." skierowany do organizacji

pomocowych zajmujących wspieraniem najbardziej

wrażliwych grup społecznych.Osób dotkniętych

ubóstwem,chorobą,niepełnosprawnością,w kryzysie

bezdomności ze szczególnym uwzględnieniem

seniorów.Koło Puławskie zakwalifikowało się do

Programu i będzie udzielać wsparcia żywnościowego

100 osobom potrzebującym.