Nasze konto bankowe

Nr.konta bankowego

BANK PEKAO SA

57 1240 2412 1111 0000 3611 2188 

 

Więcej >
W budowie

 

 

.

Więcej >
Archiwum

20  lat w  służbie najbiedniejszym

1981 – 2011

TOWARZYSTWO  POMOCY

Im. Św. Brata Alberta

Koło Puławskie

 

Tak trudno wyobrazić sobie jak to jest, „być bezdomnym”, nie mieć domu, nie mieć pracy, nie mieć bliskich, nie mieć już do kogo pójść. A jednak to bolesne uczucie opuszczenia, beznadziejności staje się udziałem coraz większej liczby ludzi żyjących wśród nas.

 

Pomoc tym ludziom najbiedniejszym z biednych niesie Towarzystwo Pomocy im.  św. Brata Alberta, największa w Polsce niezależna organizacja zajmująca się bezdomnymi.

Towarzystwo zarejestrowane zostało w dniu 2 listopada 1981 roku z siedzibą Zarządu Głównego we Wrocławiu. Pełną działalność rozpoczęło w wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku.  W stanie wojennym otworzono  pierwsze schronisko Brata Alberta we Wrocławiu.

Organizacja skupia ludzi dobrej woli pragnących działać dla dobra drugiego człowieka w duchu św. Brata Alberta.Celem Towarzystwa jest przede wszystkim pomoc osobom bezdomnym poprzez tworzenie schronisk, w których przewidziana jest całodobowa opieka, nadzór nad podopiecznymi  i  ich godne bytowanie.

Obecnie w ramach Towarzystwa  istnieje  w kraju 63 Koła, które prowadzą:schroniska dla mężczyzn, schroniska dla matek z dziećmi, noclegownie, łaźnie, kuchnie wydające  obiady, schroniska  dla dzieci oraz domy dla samotnych  rolników w podeszłym  wieku. Koło Puławskie powstało dnia 4 lipca 1991 roku. W listopadzie 1991r. Urząd Miasta przekazał Kołu budynek na schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Otwarcie schroniska nastąpiło w dniu 5 grudnia 1991roku.Obecnie Koło liczy około 70 członków. Najczęściej potrzebującymi pomocy są ludzie samotni, odrzuceni przez najbliższych, niepełnosprawni, niezrównoważeni emocjonalnie, cierpiący na uzależnienia od alkoholu i narkotyków. To ci, którzy utracili pracę, zostali eksmitowani z własnych mieszkań lub młodzi,  którzy ukończyli 18 lat i musieli opuścić Dom Dziecka..Schronisko posiada 48 miejsc noclegowych, a w okresie zimowym nawet 60 i więcej.Nasi podopieczni otrzymują: nocleg, trzy posiłki dziennie, odzież, pomoc w resocjalizacji  (leczenie choroby alkoholowej), w wychodzeniu z bezdomności,  pomoc medyczną, pomoc w załatwianiu rent i zasiłków, pomoc w załatwianiu dokumentów oraz miejsc w domach opieki.Od początku swego istnienia skorzystało ze schronienia ponad 4 tyś osób, a z pomocy doraźnej ponad 4,5 tys. osób. Schronisko przygotowuje i wydaje obiady dla mieszkańców Puław na zlecenie MOPS. Ponadto gromadzi dary w naturze: żywność, używaną odzież, bieliznę, obuwie, pościel, meble  i środki czystości, które następnie oddawane są osobom potrzebującym z miasta i okolic. W ubiegłym roku prowadziło też szeroko zakrojoną akcję pomocy powodzianom na Powiślu, w gminie Wilków. Środki na utrzymanie Schroniska Zarząd Koła pozyskuje głównie z ofiar, darowizn, składek członkowskich oraz dotacji od władz lokalnych i państwowych, lecz pomoc ta jest niewystarczająca i często borykamy się z trudnościami finansowymi.

B.Deputat