Nasze konto bankowe

Nr.konta bankowego

BANK PEKAO SA

57 1240 2412 1111 0000 3611 2188 

 

Więcej >
W budowie

 

 

.

Więcej >
Wielkanoc 2024

Powstań z grobu Jezu Chryste,

Oczyść nasze serca nieczyste.
Połóż na nich Boskie ręce,
by nigdy nie zdradziły Cię więcej.
Wlej w duszę promień nadziei
w usta włóż słowa prawdy,
by nikt nie powiedział, żeś Zmartwychwstał
na darmo, by już nikt nie zwątpił
w Ciebie, jak wtedy w przesądzony czas.

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy dla naszych sympatyków,darczyńców,członków Koła składają mieszkańcy schroniska oraz Zarząd.

Halina Kowalewska prezes Koła Puławskiego.Zawiadomienie

 o Zebraniu  Ogólnym  Koła Puławskiego TPBA w dniu  15 marca 2024  r

Szanowni Członkowie Koła  Puławskiego TPBA!


Zarząd Koła Puławskiego TPBA  zawiadamia ,że   w dniu  15 marca 2024 r.o


godz. 15 30 w schronisku dla mężczyzn przy ul. Rybackiej 6  odbędzie się   


                   Zebranie Ogólne   Członków Koła Puławskiego  .                         

 

Serdecznie zapraszamy!


Proponowany porządek Zebrania;    


1.Otwarcie oficjalnej części zebrania –powitanie  i wspólna modlitwa                                                                                   

2.Wybór Przewodniczącego i protokólanta  zebrania.                                                       

3. Sprawozdanie merytoryczne z  działalności Koła  i schroniska za 2023 r.                                                                                                    

4. Sprawozdanie  finansowe Koła  za 2023r                                                                        

5. Przedstawienie Preliminarza na 2024 r                                                             

6.Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej Kola  oraz wniosek w sprawie

zatwierdzenia sprawozdań .                                                                                       

7. Dyskusja nad sprawozdaniami  za rok 2023 i preliminarzem  na 2024r                                                                                                        

8.Głosowanie nad  uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i    

wyniku finansowego za 2023 r.                                                                             

9.Wolne wnioski                                                                                                                                                                                       

10. Zakończenie obrad.              

           

Z albertyńskim pozdrowieniem

     Halina Kowalewska 

 Prezes Koła Puławskiego TPBA