trwa inicjalizacja, prosze czekac...
Nasze konto bankowe

Nr.konta bankowego

BANK PEKAO SA

57 1240 2412 1111 0000 3611 2188 

 

Więcej >
Rzecznik Osoby Bezdomnej

INFORMACJA

 

 

 

 

 

 
   

 

Więcej >
TARGI BRATA ALBERTA

 


 

 

   • Chcesz coś dać innym?


Chcesz podzielić się sobą?


Obchodzi Cię los drugiego

 człowieka?


Więcej informacji


oraz szczegółów


znajdziesz na stroniewww.targibrataalberta.pl
 

                                     

 

Sprawozdanie  z działalności Zarządu Koła Puławskiego TPBA za okres kadencji  w latach 2013-2016

 

Koło Puławskie  liczy 67 członków.

 

Główna formą działalności Koła jest prowadzenie schroniska dla mężczyzn przy ul. Rybackiej 6 . Posiadamy 48 miejsc stacjonarnych , w okresach zimowych udzielamy dodatkowo  schronienie  potrzebującym na dostawkach  i materacach /ok. 20 dodatkowych miejsc/. Średnio około 150 osób z różnym okresem pobytu  rocznie znajduje schronienie stacjonarne w schronisku. Poza tym udzielamy potrzebującym  pomoc   dorażną w postaci pojedynczych noclegów , kąpieli ,wymiany odzieży , posiłków .

 

lp

  Nazwa           usługi

2013 r

2014

2015 r

2016 r

ogółem

1.

Noclegi dorażne

  128

120

100

150

498

2

Posiłki dorażne

  550

400

500

300

1750

3

Kąpiel i wymiana odzieży

  200

220

150

200

  770

4

Odzież używana

  100

150

200

200

  650

5

Meble i sprzęty

     50

   55

  65

60

  230

6

Żywność  program PEAD

  120

120

130

130

  500

7

Pieczywo,owoce z działki,paczki świąteczne

  150

180

170 – 4ton żywności

200 - 5,5 t

  700

 

razem

1298

1245

1315

1240

2850

 

 Zestawienie kosztów działalności za poszczególne lata

 

Koszty działalności statutowej za  2013 r wyniosły -456 900 zł

 

                                                       za 2014 r  wyniosły  -,523 825 zł

 

                                                        za 2015 r wyniosły  -  503613 zł

 

                                                       za  2016  wyniosły  -  535792 zł  - ogółem                                                                                                                                                2 020 130 zł

 

Działania Koła i pracowników schroniska na rzecz pozyskania funduszy  na prowadzenie  działalności

 

 

 

lp

    Nazwa działania

2013

2014 r

2015 r

2016 r

           ogółem

1.

kwesty

19 844.-

22353

17 625

15 707

  75  529

2

Darowizny art.spoż

100 000

59 000

109 000

59 734

327  734

3

Obiady,schr-dot. UM

109 000

110 000

120 000

130 974

469  974

4

Dotacje  LUW ,ROPS

MPiPS

U M Puławy 

  ZG pożyczka

19 000

20 000

51 000

 5985

19 000

 

35 000

14 000

 

   5000

20 000

  72  000

  51   000

  45   985

   20   000

5

ogród

10 000

14000

15 000

19 000

   58   000

6

Darowizny finansowe   pr.

   5900

19 905

17 439

15034

   58    278

 

razem

263 744

302243

333064

279449

1 178 500

 

Działania na rzecz mieszkańców schroniska ;

 

1.Bytowe-schronienie i wyżywienie ,  podnoszenie standardów placówki .                                                    W okresie kadencji udzielono  490 osobom  z różnym okresem pobytu pomocy stacjonarnej w formie schronienia i wyżywienia . W 2014 r. przeprowadziliśmy remont łazienek i sanitariatów, oraz wymianę  10 okien w salach mieszkalnych i holu. Planując remont łazienek chcieliśmy zlikwidować uciążliwości w postaci  wysokich brodzików i starych , grubych ścianek działowych , które uniemożliwiały korzystanie z kąpieli ludziom na wózkach inwalidzkich i  osobom starszym z kłopotami  ruchowymi .Remonty prowadziliśmy przy udziale mieszkańców schroniska, którzy pracując jako wolontariusze /7 osób/ przyczynili się do obniżenia koszów remontu  o 7600 zł .       Przy okazji wymiany okien  mieszkańcy zdecydowali , że pomalują sale mieszkalne i korytarze   i w rezultacie niewielkim kosztem odnowiono wszystkie pomieszczenia.   P[;-p;  W okresie jesienno- zimowym  kiedy zwiększa się liczba osób potrzebujących pomocy  , zatrudniamy psychologa  do spotkań z mieszkańcami indywidualnie i grupowo .   Z pozyskanych funduszy zakupiliśmy i zamontowaliśmy w schronisku i w obejściu schroniska  monitoring w celu zwiększenia bezpieczeństwa.   W 2016 r. zbudowaliśmy  własnymi siłami pomieszczenie na gromadzenie  odzieży  używanej dla osób potrzebujących z terenu miasta W miesiącu lutym 2016 r zakupiliśmy samochód marki Peugeot  za kwotę 62 tysięcy złotych ,z funduszy pozyskanych od władz miasta -35 tysięcy   i z pożyczki  zaciągniętej w Z G /20 tys,oraz funduszy własnych. W roku 2015 rozszerzyliśmy  pomoc żywnościową dla osób najbardziej potrzebujących /70 osób wytypowanych przez MOPS Puławy/ z Programu  Operacyjnego Pomocy Żywnościowej za pośrednictwem LBŻ. Wiąże się to z przywozem żywności z Lublina własnym transportem . Nasz ponad 15 letni samochód darowany nam przez UM po eksploatacji przez Straż Miejską  nie nadaje się do użytkowania  , koszty przeprowadzanych przez nas napraw przewyższyły już  wartość  samochodu .W roku 2015 przywieżliśmy z LBŻ  4 tony żywności , w 2016 r przywieżliśmy 5,5 ton żywności , którą rozdaliśmy osobom potrzebującym 

 

 

 

2.Pomoc duchowa – codzienna wspólna  modlitwa przed  posiłkami , cotygodniowa msza święta, różaniec św. odmawiany w każdy wtorek  wspólnie z Legionem Maryi z par. Św. Rodziny, Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego   w Wielkim Poście  . Wspólnie z mieszkańcami schroniska  obchodzimy święta /wigilię,spotkania opłatkowe z władzami ,śniadanie wielkanocne. Każdy okres liturgiczny zaznaczamy  stosowną dekoracją Kaplicy  i modlitwami . W miesiącu pażdzierniku 2016 r przeżyliśmy w Kole Puławskim  Peregrynację Krzyża Papieskiego ,wtedy to wspólnie z mieszkańcami schroniska przeszliśmy przez „Bramę Miłosierdzia” w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego.  Corocznie uczestniczymy w  miesiącu czerwcu  w Pielgrzymce do Krakowa do  Relikwii Naszego Patrona.

 

3. Rezultaty działań ;

 

lp

                                        Nazwa działania

2013

2014

2015

2016

uwagi

1

Leczenie odwykowe

4

4

3

3 osoby  w tym 2 os.leczenie.zamkniete

 

2

Staże  zawodowe, prace interw.

2

4

2

1

 

3

Umowy wolontariackie

3

9

5

7

 

4

Otrzymanie pracy

2

3

2

4

 

8

Usamodzielnienie

1

1

2

2 osoby powrót do rodziny

 

 

W m-cu wrześniu 2016 r. obchodziliśmy 25 Lecie Koła Puławskiego  . Naszym  jubileuszem  wpisaliśmy się w obchody 35 Lecia całego Towarzystwa. Nasze 25 lat to pracowity  i owocny okres działań na rzecz ludzi potrzebujących. Udzieliliśmy schronienia  ponad 5,5 tysiącom osób. Kilkadziesiąt osób usamodzielniło się i powróciło do rodzin lub zaczęło życie na swój rachunek . Dziękujemy ludziom dobrej woli ,dziękujemy Władzom Miasta za  wspieranie naszych działań .  Dziękuję członkom Zarządu Kola ,Komisji Rewizyjnej , kierownictwu i pracownikom schroniska oraz wszystkim członkom koła  za pomoc w przeprowadzanych akcjach ,kwestach  i wszelkich działaniach   na rzecz ludzi potrzebujących  .

 

                                                                              Prezes Koła

 

                                                                         Jadwiga Podstawek